Agro Dairy: Yararsız torpaqlarda yüksək məhsuldarlıq – FOTO – VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Agro Dairy: Yararsız torpaqlarda yüksək məhsuldarlıq – FOTO – VİDEO

11:00 - 16 / 09 / 2020
Agro Dairy: Yararsız torpaqlarda yüksək məhsuldarlıq – FOTO – VİDEO

“Aqro Dairy” MMC-nin icraçı direktoru Vahid Hacıyevlə müsahibə:

Vahid müəllim, hal-hazırda ölkəmizdə qeyri-neft sektoruna diqqət artıb və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafına xüsusi önəm verilir. Rəhbərlik etdiyiniz Agro Dairy şirkəti ölkə iqtisadiyyatı və kənd təsərrüfatına hansı töhfələr vermək niyyətindədir?

Bəli, doğrudur. Qeyri-neft sektorunun hal-hazırkı inkişaf dinamikası yetərincə sevindirici haldır. Kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafına yönələn islahatlar, dövlət sektoru ilə özəl qurumlar arasında olan mövcud əməkdaşlıqlar, bu sahəyə dövlət dəstəyi və bilavasitə ölkə prezidentinin daim diqqətində olması qısa zaman ərzində özünün müsbət nəticələrini vermiş və bu sahənin dirçəlməsinə imkan yaratmışdır. Həyata keçirilmiş və keçirilməkdə davam edən məqsədyönlü islahatlar nəticəsində aqrar sahə öz dinamik inkişafı ilə yeni mərhələdədir.

Agro Dairy şirkəti 2014-cü ilin sonlarında yaradılmışdır. Artıq 6 ilə yaxındır ki, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafına öz müasir və yenilikçi ideyalarımızı verməyə və onları iş prosesində tətbiq etməyə çalışırıq.

Şirkətin yaradılmasında əsas vəzifə uzun müddət ölkədə baş verən ümumi iqtisadi proseslərdən və inkişaf templərindən geridə qalmış, suvarma sistemi və torpaq münbitliyi olmayan, istifadəsiz, torpaqları canlandırmaq və çox qısa müddətdə həmin sahələrdə “İrimiqyaslı təsərrüfat layihəsi”ni həyata keçirmək  olmuşdur.

Aqro Dairy-nin əkin sahələri harada yerləşir?

Əkin sahələrimiz Hacıqabul, Samux və Tovuz rayonları ərazisindədir. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu torpaqlar əkin üçün yararlı torpaqlar  olmamış, illər boyu istifadəsiz qalmışdır. Ərazilər mürəkkəb relyefə malik olmaqla yarğanlardan, çökəkliklərdən, eroziyaya uğramış torpaqlardan ibarət olmuşdur. Hətta bəzi ərazilər hərbi mənşəli materialların tullantı yeri kimi istifadə edilmişdir. Bu ərazilərin torpaqları ağır gilli, struktursuz, su sızdırma qabiliyyəti olmayan yarımsəhra torpaqlardan ibarət idi. Eyni zamanda ərazidə şoran və şorakət torpaqlar geniş yayılmışdır.

Əvvəl – Sonra

Əsrlərlə yararsız hesab olunan torpaqlarda indi göz oxşayan buğda, qarğıdalı, yonca yetişdirilir. Buna necə nail oldunuz?

Başlanğıc hədəflərimiz, əkin üçün yararsız hesab edilən bu torpaqları əkin dövriyyəsinə daxil etmək, torpaqların üst qatını tədricən yararlı hala gətirmək, torpağı bitki qalıqları (üzvi qalıqlar) ilə zənginləşdirmək, intensiv texnologiyalar tətbiq etməklə bir təqvim ilində 2 məhsul alınmasına zəmin yaratmaq və beləliklə torpaqların inkişafına nail olmaq idi.

Əgər biz ümumi göstəricilərimizi və əldə etdiyimiz nəticələri sıralasaq bəlkə də çox uzun bir sıyahı alınar. Mən bəzi vacib məqamlara diqqət yetirmək istərdim.

Qeyd olunduğu kimi, əsrlərlə istifadəsiz qalmış və əkin-biçin üçün yararsız hesab olunan torpaqların canlandırılması üçün ilk növbədə su, iqlim və torpaq ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi məsələləri öz həllini tapmalıydı. Bundan ötrü torpaqların münbitliyini artıran, eroziyasının qarşısını alan, pivot (süni yağışyağdırma aqreqatları) suvarma sistemi tətbiq edilməyə başlandı.

Dünyada mövcud olan ən müasir kənd təsərrüfatı texnikası sahələrə cəlb olundu və kreativ bitkiçilik texnologiyasına üstünlük verildi. Bu fəaliyyətlər ərazilərimiz ətrafında yaşayan əhali üçün yüzlərlə yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaratdı. Hazırda sahələrimizə gənclər və ortayaşlı müxtəlif peşə sahibləri daimi və mövsümi işlərə cəlb olunub, onların potensialının artırılması üçün yerli və xarici mütəxəssislərimiz tərəfindən təlimlər keçirilir.

Bununla yanaşı, ərazilərimizdə mövcud suvarma və elektrik təchizatı sistemlərinin qurulması, regionlarda  sosial və geniş kənd təsərrüfatı infrastruktur şəbəkəsinin formalaşması əhalinin iş üçün kəndə qayıtmasına, rahat işləməsinə, həyat şəraitlərinin yaxşılaşmasına, eyni zamanda insan resursları bazasının inkişafına gətirib çıxarmışdır.

Digər tərəfdən, “Aqro Park” kimi irimiqyaslı təsərrüfatın səmərəli fəaliyyəti ölkənin aqro-sənaye kompleksinin istehsalına, texniki və əmək potensialının gücləndirilməsinə öz tövhələrini verir. Müsbət nəticələr çoxdur, bir yazıda hamısını sadalamaq mümkün olmur.

Məhz komandamızın əzmkar səyi və durmadan çalışması nəticəsində yararsız torpaqların yaxşılaşdırılması və münbitləşməsinə nail ola bildik.

Hazırda bir təqvim ilində 2 məhsul yetişdirilir, sudan səmərəli istifadə olunaraq həmin ərazilərin hər hektarında əlavə olaraq 4 ton və daha çox yaşıl kütlə formalaşır, torpaq eroziyası 20% və bəzi yerlərdə daha çox azalıb. Həyata keçirilən tədbirlər torpaqda müəyyən nəmlik ehtiyatı saxlamaqla xam torpaqlarda, üzvi maddələrin miqdarını iki dəfəyədək artırdı və torpağın aşınmasının səmərəli şəkildə azalmasına əsaslı şəkildə kömək etdi. İlbəil torpaqlar yaxşılaşdıqca üzvi maddələrin mənimsənilmə müddəti 10-12 ildən 4-5 ilə qədər düşdü.

Nəticədə şirkət 2020-ci ildə taxılçılıq sektorunda yüksək məhsuldarlığaqla, keyfiyyətə və rekord miqdarda məhsul istehsalına nail ola bildi.  

İyun ayında cənab Prezident İlham Əliyev Samux rayonunda yerləşən əkin sahəsinə səfər etmişdir. Təəsüratlarınızı bölüşməyinizi istərdik.

Bəli, bu bizim üçün böyük şərəf və inanılmaz iftixar hissi idi ki, cənab Prezident İlham Əliyev Samux rayonundakı tarlalarımıza səfər etdi, yarımsəhra iqlim şəraitində yetişdirilmiş rekord məhsuldarlıqlı sahələrə baxdı. Buğda yığımından dərhal sonra torpağın becərilməsi və qarğıdalının təkrar əkininin başlamasını müşahidə etdi.

Eyni zamanda biz, cənab Prezidentə məlumat verdik ki, Tovuz ərazisində bu il ilk dəfə böyük sahələrdən hər hektardan orta hesabla 7,0 ton, hətta ayrı-ayrı sahələrin hər hektarından 8,5-8,6 ton yüksək keyfiyyətli buğda istehsalına nail olmuşuq. Cənab Prezident həyata keçirilən işləri yüksək qiymətləndirərək, istifadə etdiyimiz təcrübəni bu sahədə çalışan digər fermerlər ilə bölüşməyimizi tövsiyə etdi. Bu tapşırıqdan irəli gələrək qısa müddətdə şirkətin Hacıqabul rayonunda yerləşən ofis binasında zəruri işləri yerinə yetirməklə, 28 sentyabr 2020-ci il tarixindən fermerlər, aqronomlar, toxumçuluqla məşğul olanlar və digər maraq göstərənlər üçün ödənişsiz təlimlərin təşkilinə başlayacayıq.

Fermerlər, aqronomlar, üçün bu sevindirici xəbərdir. Təlim prosesi necə təşkil olunacaq və hansı məsələləri əhatə edəcəkdir?

Kənd təsərrüfatı üzrə ekspertlərimizin, bilavasitə tarlada çalışan aqronomlarımızın təcrübələrinin bölüşməsi bu sahəyə marağı olan şəxslər üçün böyük bir imkandır. İlkin mərhələdə təlimin mövzuları “Torpaq becərmə məsələləri və torpağın səpinə hazırlanması”, “Bitki yetişdirilməsi (buğda və arpa)”, “Suvarmanın idarəolunması”, “Dənli bitkilərin inkişaf mərhələlərinin diaqnostikasının öyrənilməsi”, “İlkin toxumçuluq və reproduksiyalı toxum istehsalı” kimi sahələri əhatə edəcəkdir.  Növbəti mərhələlərdə isə güman edirik ki, təlim mövzuları qarşılıqlı şəkildə, həm də bilavasitə iştirakçıların istəklərinə uyğun müəyyənləşdiriləcəkdir.

Şirkətin qarşıdakı planları barədə nə deyə bilərsiniz?

Bu ilki mövsümdə taxılçılıqda, dən istehsalı sahəsində əldə etdiyimiz göstəriciləri qoruyub saxlamaqla digər sahələrdə də, xüsusilə yetişdirdiyimiz şəkər çuğunduru, təkrar qarğıdalı əkinlərində, həmçinin sınaq məqsədilə əkdiyimiz soya istehsalında yüksək göstəricilərə nail olmaq istərdik. Hazırda şəkər çuğundurunun intensiv yığımı gedir.

Təkrar qarğıdalı əkinlərində planlaşdırdığımız məhsulu əldə etmək üçün müvafiq aqrotexnoloji tədbirlərin həyata keçirilməsini davam etdiririk.

Yaxın və ən mühüm qarşıdan gələn planlarımız payızlıq taxıl əkinlərinin yüksək keyfiyyətlə aparılmasına nail olmaq və bu il taxılçılıqda əldə etdiyimiz nəticələri növbəti ildə təkrarlamaqdır.

Eyni zamanda şirkətimiz taxıl toxumçuluğunun inkişafında səmərəli fəaliyyət göstərmək niyyətindədir. Bu məqsədlə çox yaxın zamanda yeni müasir toxum təmizləyən avadanlıqların alınması və quraşdırılmasını planlaşdırırıq. Əsas strateji məqsədimiz ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, milli toxumçuluğun inkişafına, xaricdən toxum asılılığını azaltmağa, daxili toxum bazarındakı mövcud boşluqların aradan qaldırılmasına qarşılıqlı töhvə verməkdir.

Qarşıda böyük əzmkarlıq və məqsədyönlü şəkildə fəaliyyət göstərəcəyimiz durur. Əminəm ki, Agro Dairy komandası ilə bu planları reallaşdıra biləcəyik.

Reklam hüququnda

Paylaş:
2729

Son xəbərlər

Ziya Bünyadov prospektində qəza baş veribBu gün, 16:27Hərbi xidmətə çağırışla bağlı qanun pozuntularına dair araşdırmanın nəticələrini açıqlandıBu gün, 16:098 Martla bağlı unikal hədiyyə: həm qadınları təbrik edin, həm də Qarabağın bərpasına töhfə verin - VİDEOBu gün, 15:58Piyada diqqətsizliyi dəmir yolunda ağır qəzaya səbəb olduBu gün, 15:53Xaqani bağının ətrafında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb - FOTOBu gün, 15:29Azərbaycanda din xadimlərinin ilk dəfə attestasiyasına başlanılıbBu gün, 15:28Qvatemala Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edibBu gün, 15:19Azərbaycan və Türkiyə arasında qarşılıqlı investisiya qoyuluşu imkanları müzakirə edilibBu gün, 15:06Azərbaycan Prezidenti Pakistanın Baş nazirini təbrik edibBu gün, 14:53Piyadanı vurub hadisə yerindən qaçdı, axtarışlar davam edirBu gün, 14:44AMB Dubay Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzi ilə maliyyə xidmətləri sahəsindəki yenilikləri müzakirə edibBu gün, 14:36NİİM Bakı yollarında sıxlığın yaranma saatları və səbəblərini açıqladıBu gün, 14:09Ötən həftə azad edilmiş ərazilərdə 216 mina zərərsizləşdirilibBu gün, 13:55“2020-ci ildə müharibədən sonra Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə Ermənistan müsbət münasibət bildirməyib”Bu gün, 13:44FHN-in Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi DSX-da təlim keçiribBu gün, 13:43Jelyazkov: Bolqarıstan Qara dənizin dibi ilə çəkiləcək elektrik kabeli layihəsinə qoşulmaq niyyətindədirBu gün, 13:20Qobuda sahibsiz itlərin hücum etdiyi azyaşlının vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİBBu gün, 12:58“AŞPA-da Azərbaycana qarşı qərəzli və çirkin kampaniya aparılır” – İlham ƏliyevBu gün, 12:54Prezident Bolqarıstan Xalq Məclisinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİBBu gün, 12:46Sabah 15 dərəcəyədək isti olacaq - ProqnozBu gün, 12:43
Bütün xəbərlər